اردوی انتخابی تیم ملی کوراش کشور

جوان درگزی به اردوی تیم‌ملی کوراش دعوت شد

حسین کریمی پس از ده سال فعالیت مستمر و تمرین های سخت و پیچیده، با شکست حریفان خود در مسابقات انتخابی تیم ملی، موفق به کسب جواز ورود به تیم ملی کوراش کشور شد

پهلوان نامدار درگزی، مربی تیم ملی کوراش شد

با پیشنهاد فدراسیون کوراش، پهلوان قنبرعلی قنبری مربی تیم ملی کوراش شد؛ پهلوان قنبری سابق بر این دارای مدالهای درخشان مسابقات جهانی و آسیایی بود.