نوامبر 18th, 2020

بازرسی تیم‌ ستاد مقابله با کرونا از اصناف درگز

شب گذشته تیم‌های بازرسی، گشت و کنترل ستاد مقابله با کرونای درگز، ضمن بازدید از بازار این شهرستان، میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در بین اصناف را بررسی کردند؛ در این بازرسی برخی واحدهای متخلف پلمپ شدند.
 • ۲۰۲۰۱۱۱۶_۱۸۳۵۲۶ (Copy)
 • ۲۰۲۰۱۱۱۶_۱۸۳۹۱۶ (Copy)
 • ۲۰۲۰۱۱۱۶_۱۸۴۲۰۹ (Copy)
 • ۲۰۲۰۱۱۱۶_۱۸۴۳۴۸ (Copy)
 • ۲۰۲۰۱۱۱۶_۱۸۴۸۲۹ (Copy)
 • ۲۰۲۰۱۱۱۶_۱۸۵۱۰۱ (Copy)
 • ۲۰۲۰۱۱۱۶_۱۸۵۱۱۹ (Copy)
 • ۲۰۲۰۱۱۱۶_۱۸۵۵۱۳ (Copy)
 • ۲۰۲۰۱۱۱۶_۱۸۵۷۵۷ (Copy)
 • ۲۰۲۰۱۱۱۶_۱۹۰۴۴۹(۰) (Copy)
 • ۲۰۲۰۱۱۱۶_۱۹۱۱۲۶ (Copy)
 • photo_۲۰۲۰-۱۱-۱۶_۱۴-۵۶-۵۱ (Copy)
 • photo_۲۰۲۰-۱۱-۱۶_۱۵-۰۸-۰۹ (Copy)
 • photo_۲۰۲۰-۱۱-۱۶_۱۵-۰۸-۱۰ (Copy)
 • photo_۲۰۲۰-۱۱-۱۶_۱۵-۱۰-۲۴ (Copy)
 • photo_۲۰۲۰-۱۱-۱۶_۱۵-۴۷-۵۷ (Copy)
 • photo_۲۰۲۰-۱۱-۱۶_۱۶-۰۴-۴۱ (Copy)

برچسب‌ها:, ,


ایمیل سایت:  dargazkhabar.ir@gmail.com                         شماره سامانه پیامک سایت:    به زودی


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.