فوریه 9th, 2020

نظارت بازرسی اصناف از واحدهای صنفی سطح شهر درگز

گشت‌و‌بازرسی اصناف از واحدهای سطح شهر درگز

ظهر امروز بازرسین اداره اصناف به همراه ریاست اداره صمت درگز از 25 واحد صنفی سطح شهر بازدید کردند؛ در این بازدید، به واحدهای صنفی متخلف تذکر داده شد و تعدادی از آنان جریمه نقدی و توبیخ کتبی شدند.

به گزارش درگزخبر؛ ظهر امروز بازرسین اداره اصناف به همراه ریاست اداره صمت درگز از ۲۵ واحد صنفی سطح شهر بازدید کردند؛ در این بازدید، به واحدهای صنفی متخلف تذکر داده شد و تعدادی از آنان جریمه نقدی و توبیخ کتبی شدند.

 • ۲۰۲۰۰۲۰۹_۱۰۰۹۰۷ (Copy)
 • ۲۰۲۰۰۲۰۹_۱۰۰۹۳۱ (Copy)
 • ۲۰۲۰۰۲۰۹_۱۰۱۲۴۸ (Copy)
 • ۲۰۲۰۰۲۰۹_۱۰۱۳۴۷ (Copy)
 • ۲۰۲۰۰۲۰۹_۱۰۱۶۱۹ (Copy)
 • ۲۰۲۰۰۲۰۹_۱۰۱۸۴۳ (Copy)
 • ۲۰۲۰۰۲۰۹_۱۰۲۰۲۹(۰) (Copy)
 • ۲۰۲۰۰۲۰۹_۱۰۲۱۳۹ (Copy)
 • ۲۰۲۰۰۲۰۹_۱۰۲۷۱۳ (Copy)
 • ۲۰۲۰۰۲۰۹_۱۰۳۱۴۹ (Copy)
 • ۲۰۲۰۰۲۰۹_۱۰۳۸۵۸ (Copy)
 • ۲۰۲۰۰۲۰۹_۱۰۳۹۳۲ (Copy)
 • ۲۰۲۰۰۲۰۹_۱۰۴۳۲۶ (Copy)
 • ۲۰۲۰۰۲۰۹_۱۰۴۵۰۳ (Copy)
 • ۲۰۲۰۰۲۰۹_۱۰۴۹۲۰ (Copy)
 • ۲۰۲۰۰۲۰۹_۱۰۵۵۳۵ (Copy)
 • ۲۰۲۰۰۲۰۹_۱۰۵۷۵۶ (Copy)
 • ۲۰۲۰۰۲۰۹_۱۰۵۸۵۹(۰) (Copy)
 • ۲۰۲۰۰۲۰۹_۱۱۰۱۴۸ (Copy)
 • ۲۰۲۰۰۲۰۹_۱۱۰۳۲۳ (Copy)
 • ۲۰۲۰۰۲۰۹_۱۱۱۹۱۱ (Copy)
 • ۲۰۲۰۰۲۰۹_۱۱۲۲۰۹ (Copy)
 • ۲۰۲۰۰۲۰۹_۱۱۲۳۳۶ (Copy)
 • ۲۰۲۰۰۲۰۹_۱۱۲۸۵۱ (Copy)
 • ۲۰۲۰۰۲۰۹_۱۱۳۰۵۳ (Copy)

برچسب‌ها:, ,


ایمیل سایت:  dargazkhabar.ir@gmail.com                         شماره سامانه پیامک سایت:    به زودی


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.