آثار منفی اشتغال زنان و غفلت ادامه دار مسئولین

در حالی که از مسئاله اشتغال زنان در کشور چند دهه می گذرد؛ تاکنون نتیجه مفیدی برای آن مشخص نشده و همچنان برای خارج نمودن زنان از محیط خانه پا فشاری می شود.

اهمیت طلاق عاطفی در بروز طلاق قانونی

طلاق های عاطفی فشار روحی و روانی زیادی بر زوجین تحمیل می کند که در صورت عدم رسیدگی به آن مقدمات طلاق قانونی را فراهم می کند.

اهمیت توجه به امنیت ملی در اینترنت و شبکه های اجتماعی

عدم توجه به سازماندهی اوضاع اینترنت و شبکه های اجتماعی سرانجام موجب پیدایش مشکلات امنیتی در کشور خواهد شد.

چرا باید از محصولات فرهنگی غرب دوری نمود+تصاویر

غرب از آخرین دستاوردهای روانشناسی خود در جهت تهاجم فرهنگی به کشورهای دنیا استفاده می کند.

کمین لاشخورهای شیمیایی برای ورود به بازار ایران

ذوق زدگی به وجود آمده در میان کشورهای غربی نشان می دهد که آمریکا و غرب به واسطه مشکلات اقتصادی داخلی خود، بسیار بیشتر از ایران محتاج رسیدن به توافق با ایران بوده اند.

نقض گسترده حقوق بشر در آمریکا

در حالیکه ایالات متحده با ظاهری فریبنده ادعای رعایت حقوق بشر به خصوص رعایت حقوق کودکان را دارد، مطالعات صورت گرفته در آمریکا گویای وضعیت اسف بار کوردکان این جامعه است.

شبکه های اجتماعی و آندولیسه کردن مردم ایران

در حالی که ایران در انواع تحریم های نرم افزاری قرار دارد اما غرب جدیدترین شبکه های اجتماعی را به سهولت در اختیار مردم ایران قرار می دهد!

سراب توافق

در حالی که موضوع توافق هسته ای ایران در رسانه های داخلی و خارجی در سرتیتر خبرها قرار دارد، اما اساسا آمریکایی ها هیچ تمایلی به حل این توافق ندارند.

حقوق بشر از نگاه آمریکا

تاریخ نشان می دهد آمریکا با لباس ریاکارانه از حقوق بشر تنها به عنوان یک سلاح برای مقابله با کشور های مستقل بهره برده و ضدیت با حقوق بشر را هیچگاه متوقف نکرد.

معایب طرح استانی شدن انتخابات

در حالی کلیات طرح استانی شدن انتخابات در مجلس مطرح می شود که ابهامات بی پاسخ زیادی در آن وجود دارد.
صفحه 7 از 8« بعدی...45678