کاریکاتورتفاهم نامه عربستان وآمریکا

کاریکاتور/ تفاهم ابلهانه !!!

وزیر گارد ملی عربستان: با آمریکا درباره مسئله ایران تفاهم داریم
کاریکاتورعربستان

کاریکاتور / سیاست اختاپوسی آل سعود

از زمان آغاز بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، عربستان سعودی با گسیل نظامیانش و ترویج افکار تروریستی سلفی گری نقش بسزایی در به انحراف کشاندن این واقعه تاریخی ایفا نموده است. تنش و جنگ داخلی حاکم بر یمن، بحرین، سوریه، لیبی و عراق شاهدی بر این مدعا هستند.
صفحه 1 از 212