حال ناخوش دبستان «توحید»

دبستان «توحید»، یکی از قدیمی ترین مدارس شهرستان درگز است که از ابتدای تاسیس تاکنون جمع زیادی از مشتاقان علم و معرفت در آن به تحصیل پرداخته اند اما این مدرسه با وجود تاریخچه پر گهری که دارد با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کند.